درباره ما

اطلاعاتی پیرامون ناور
ناور > درباره ما

درباره ناور

نرم افزار ناور، خدمتی است نوین که توسط شرکت  فنی مهندسی سافر برای ایجاد ارتباط مستقیم و ایمن بین رانندگان و شرکت های حمل و نقل با اهدافی همچون افزایش سرعت در تخصیص بار به ناوگان، کاهش واسطه گری، کاهش آلودگی ،کاهش ترددهای جاده ای،افزایش رضایتمندی ذینفعان حمل ونقل ، جلوگیری از اتلاف وقت رانندگان، افزایش زمان استراحت رانندگان  و افزایش توان برنامه ریزی اقتصادی برای رانندگان و شرکت های حمل و نقل ارائه شده است. این نرم افزار پس از بررسی و مطالعه دقیق اتوماسیون حمل و نقل موجود در کشور های توسعه یافته و همچنین سیستم موجود در کشورمان و بر اساس استاندارد های سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، متناسب با قوانین حمل و نقل کشور ،طراحی گشته تا بتواند در شرایط مختلف حمل و نقلی موجود در کشور، خروجی با بهره وری بالا برای رانندگان و شرکت های حمل و نقل در بر داشته باشد.

این سیستم می کوشد تا در شرایط کمبود بار، عدالتی مناسب را در بین رانندگان فراهم کرده و در شرایط کمبود ناوگان، برنامه ریزی و پیشنهادات مناسبی به شرکت های حمل و نقل، جهت تسریع درفرآیند یافتن ناوگان مناسب، ایجاد نمایند.

سیستم بازارگاه به صورت متمرکز بر بستر شبکه طراحی شده است تا یکپارچگی و مدیریت اطلاعات را سهولت بخشد. رانندگان و شرکت های حمل و نقل با نرم افزار های کلاینت مبتنی بر بستر های اندروید  و رابط تحت وب قادر خواهند بود با این سیستم، تعامل و تبادل اطلاعات داشته باشند. همچنین کلاینت های تحت سیستم عامل IOS و ویندوزی به زودی طراحی و عرضه خواهند شد.